Singö Träjollar

Tillverkningsprocessen

Singö Träjollar börjar från grunden vid byggnation av båten. Efter att ha hittat ett lämpligt träd kapas det upp i rätt längd och sågas upp i brädor med vankanterna kvar, sedan torkas virket därefter hyvlas det, därpå kan byggnationen påbörjas. 

Torkning

Efter att stockarna blivit uppsågade så torkas de ner till hyvlingsbart. Först efter torkningen kan ursågningen av borden påbörjas. Därefter hyvlas borden ner till rätt dimensioner och byggnationen kan påbörjas. 

 

Byggnation

Efter att torkningsprocessen är färdig påbörjas byggnationen av båten, Klicka på bilderna för att göra dom större.